فرم پیش ثبت نام


آ) مشخصات دانش آموزب) مشخصات پدر

ج) مشخصات مادر

د) سوابق تحصیلی

ردیف از کلاس تا کلاس نام مدرسه سال تحصیلی نشانی تقریبی مدرسه تلفن مدرسه
1

* در مورد خردسالان پيش دبستانی و متقاضی ورود به کلاس اول دبستان : مهد ها، محيط های آموزشی ويا موضوعات آموزش ديده.

و) مشخصات فرزندان دیگر (از بزرگ به کوچک)

ردیف نام تاریخ تولد مدارس و دانشگاه های محل تحصیل تحصیلات شغل وضعیت تأهل
1

خطا